No. 8 Songgang Road, Changxing Street

Cencun, Tianhe District, Guangzhou

Guangdong 510640

People’s Republic of China